REVOLUCIJA U PROIZVODNJI ASFALTA


EKOLOŠKI ADITIVI BUDUĆNOSTI

Ekologija u proizvodnji asfalta

Ekološke prednosti naših proizvoda neuporedive su u odnosu na konkurente. Tehničke i ekonomske prednosti:

  • Postupak proizvodnje je isti kao sa polimer bitumenom;
  • Umesto polimer bitumena koristi se običan bitumen uz dodavanje našeg polimera;
  • Proizvodnja asfalta ne zavisi od proizvodnje polimer bitumena u rafineriji​;
  • Nema propadanja bitumena usled odlaganja asfaltiranja zbog lošeg vremena;
  • Nema troškova održavanja polimer bitumena u tečnom stanju;
  • Duži vek asfalta uz nižu cenu izgradnje.

PROIZVODI

Aditivi za asfalt su razvijeni tako da omogućavaju poboljšanje performansi, izdržljivosti i otpornosti puteva.

Naši aditivi uključuju akivatore, fibere, polimere, fluks, regeneratore i boje za asfalt.

Upotrebom ovih proizvoda omogućavaju se odlična fizičko-mehanička svojstva. Istovremeno, smanjuju se troškovi izgradnje i emisija zagađujućih materija.

nimble_asset_Polimer-za-asfalt-PB25
POLIMER PB25

Polimer PB25, zajedno sa običnim bitumenom, eliminiše potrebu za korišćenjem polimer bitumena u procesu proizvodnje asfalta. Tokom faze proizvodnje on modifikuje karakteristike i bitumena i agregata, i omogućava povećanje fizičko-mehaničkih karakteristika asfalta, bez bilo kakve izmene proizvodnih parametara.

Polimer PB25 mnogo štedi na proizvedenoj toni asfalta.

POLYGEN NANO

Regenerator NANO se koristi za pravljenje hladnog asfalta za zimsko održavanje puteva, uz korišćenje 100% recikliranog asfalta (RAP).

Dozira se direktno u grebani asfalt (sa maksimalnom preporučenom veličinom zrna 8-11 mm) i meša do homogene disperzije aditiva. Tako proizveden konglomerat može se pakovati i čuvati u skladištu.

FIBER FB50

Vlakna na bazi celuloze omogućavaju smešama sa visokim sadržajem bitumena da se stabilizuju, a istovremeno poboljšavaju mehanička svojstva. Dodaje direktno u mešalicu proizvodnog postrojenja tokom proizvodne faze, korišćenjem automatskog dozatora ili ručnim doziranjem. 

Doziranje zavisi od prirode agregata i vrste bitumena. Koristi se od 0,5% u ukupnoj masi smeše (od 5 kg po toni).

MASINE ZA DOZIRANJE

Dozeri POLYDOSE mogu se instalirati na bilo koju liniju za proizvodnju bitumena, imaju velike proizvodne kapacitete, snažne ventilatore i mogu biti opremljeni sistemima protiv začepljenja, kako bi se obezbedile tačne i brze doze bez usporavanja rada. , čak i ako je postavljen na velikoj udaljenosti od mešalice.

O NAMA

Kompanija „Eco-Asfalt“ je ekskluzivi zastupnik „Polycykle Road Plastic & Recycling“, Italija.
nimble_asset_logo-polycykle

Polycykle

Zahvaljujući dugogodišnjem i naprednom tehnološkom ispitivanju i razvoju, Polycykle nudi alternativu u proizvodnji novih materijala i realizaciji ekoloških gotovih proizvoda koji se koriste u proizvodnji i održavanju puteva.
Za više informacija posetite polycykle.com.

Kvalitet

Ispitivanje kvaliteta proizvoda vršeno je u svakoj zemlji u kojoj se koriste proizvodi. Ispitivanja su potrvrdila odlične rezultate.
U Makedinija, ispitivanje je izvršio „Labing“ Skopje.

Reference

Aerodrom Verona (Italija); Aerodrom Treviso (Italija);
Vojni aerodrom Ciampino (Italija);
Autoput Arad-Deva (Rumunija);
Magistrala Rovigo-Verona (Italija);
Obilaznica Padova (Italija);
Amazon logistički centar za teška vozila (Italija).

„Prava revolucija, koja osim što ispunjava sve zahteve u oblasti zaštite životne sredine,
omogućava kompanijama da izbegnu nepotrebne i skupe troškove.“

The Ferrara’s News