Reach Us
Eco Asfalt – ADDITIVES FOR BITUMINOUS CONGLOMERATESОвластен Дистрибутер На

„Вистинска револуција, која не само што интервенира совршено на сè поголемите потреби за заштита на животната средина, туку исто така им овозможува на компаниите да избегнат непотребни трошоци“.

The Ferrara’s News

ПРОИЗВОДИ

АДИТИВИ ЗА БИТУМЕНСКИ МЕШАВИНИ

Широкиот спектар на развиени производи овозможува подобрување на перформансите, трајноста и отпорноста на патиштата.

СИСТЕМИ ЗА РЕЦИКЛИРАЊЕ ПЛАСТИКА

ПРИ ОБНОВА НА ОТПАДОТ, ОСОБЕНО ХЕТЕРОГЕНИТЕ ПЛАСТИКИ КОИ ВО МОМЕНТОВ НЕ СЕ РЕЦИКЛИРААТ.

СИСТЕМИ ЗА ДОЗИРАЊЕ

АВТОМАТСКИ ДОЗЕРИ ЗА АСФАЛТНИ ДОДАТОЦИ КАКО ПОЛИМЕРИ, ФИБЕРИ И ПИГМЕНТИ.

Наша мисија

Во основата на нашиот проект постои силна мотивација да се комбинираат заштитата на животната средина и економскиот раст. Со гордост можеме да тврдиме дека успеавме во нашата намера; благодарение на долго и длабинско технолошко експериментирање и комерцијален развој, Polycykle е подготвена да понуди „Алтернатива“ во производство на нови суровини и во реализација на еколошки финални производи, кои ќе се користат во изработката и одржувањето на асфалтните површини.

Преквалификација на отпадот, особено оние кои се хетерогени и во моментов не можат да се рециклираат

Разновидност

Дозирите POLYDOSE можат да бидат инсталирани на која била постројка за производство на битуменски мешавини

Мултипликат

Широкиот спектар на развиени производи овозможува подобрување на перформансите, трајноста и отпорноста на патиштата