Reach Us
Eco Asfalt – ADDITIVES FOR BITUMINOUS CONGLOMERATES


РЕВОЛУЦИЈА ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА АСФАЛТ


ЕКОЛОШКИ АДИТИВИ НА ИДНИНАТА

ЕКОЛОГИЈА ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА АСФАЛТ

Еколошките предности на нашите производи се неспоредливи во однос на конкурентите. Технички и економски предности:

  • Постапката на производство е ист како исо полимеризираниот битумен;
  • Наместо полимеризиран битумен, се користи обичен битумен со додавање на нашиот полимер;
  • Производството на асфалт не зависи од производството на полимеризиран битумен во рафинеријата;
  • Не постои ризик од пропаѓање на набавениот битумен зарадиодложеното асфалтирањето предизвикано од лошо време;
  • Нема трошоци за одржување на полимеризиран битумен во течна состојба;
  • Подолг век на траење на асфалтот како и пониски трошоци за изградба.
nimble_asset_polimero

ПРОИЗВОДИ

Асфалтните адитиви се развиени за да овозможат подобрување на перформансите, издржливоста и отпорноста на патот.

Нашите адитиви вклучуваат аквиватори, фибери, полимери, флуксови, регенератори и асфалтни бои.

Со употребата на овие производи се овозможуваат одлични физички и механички својства. Во исто време, се намалувааттрошоците за вградување и емисијата на загадливи материи.

nimble_asset_Polimer-za-asfalt-PB25
ПОЛИМЕР PB25

Полимер PB25, заедно со обичен битумен, ја елиминира потребата да се користи полимерен битумен во процесот на производство на асфалт. За време на фазата на производство, тој ги модифицира карактеристиките и на битуменот и на агрегатите и овозможува зголемување на физичките и механичките карактеристики на асфалтот, без никакви промени во производните параметри.

Со Полимер PB25 се заштедува многу на произведен тон асфалт.

POLYGEN NANO

Регенераторот NANO овозможува создавање на идеален ладен асфалт за одржување на патиштата формирани од 100% изгребан асфалт.

POLYGEN NANO се дозира директно на гребениот асфалт (со максимална препорачана големина на зрно од 8 мм) и се меша додека не се создаде хомогена дисперзија на адитивот. Така произведената мешавина може да се складира и користи понатаму.

FIBER FB50

Влакната FB50 може да се користат во било која битуменска смеса, произведена со висок процент на битумен (SMA, дренажа). Се додава директно во миксерот на производствената постројка за време на фазата на производство, со употреба на автоматски дозер или со рачно дозирање.

Дозирањето зависи од природата на агрегатот и видот на битумен. Се користи од 0,5% во вкупната тежина на смесата (од 5 кг на тон). Производот може да се чува 24 месеци во оригинално и затворено пакување на температура помеѓу 5 ° C и 30 ° C.

ДОЗЕР МАШИНИ

POLYDOSE дозерите може да се инсталираат на која било линија за производство на битуменски мешавини, имаат големи капацитети на производство, моќни вентилатори и може да бидат опремени со системи за спречување на затнување, со цел да се овозможат прецизни и брзи дози без да се забави работата, дури и ако се поставени на голема оддалеченост од линискиот миксер.

ЗА НАС

Компанијата „Eco-Asfalt“ е ексклузивен застапник на „Polycykle Road Plastic & Recycling“, од Италија.

Polycykle

Благодарение на долгогодишното напредно технолошко испитување и развој, Polycykle нуди алтернатива во производството на нови материјали и реализација на еколошки готови производи што се користат во производството и одржувањето на патиштата.
За повеќе информации, посетете ја polycycle.com

Квалитет

Тестирање на квалитетот на производот беше извршено во секоја земја каде што се користат производите. Тестовите ги потврдија одличните резултати. Во Република Северна Македонија, испитувањето го спроведе „Лабинг“ Скопје.

Референци

Аеродром во Верона (Италија);
Аеродром Тревизо (Италија);
Воен аеродром Чампино (Италија);
Автопат Арад-Дева (Романија);
Автопат Ровиго-Верона (Италија);
Обиколница Падова (Италија);
Логистички центар за тешки возила Амазон (Италија).

„Вистинска РЕВОЛУЦИЈА во производството на асфалт, која освен што ги исполнува сите потреби за заштита на животната средина, исто така им овозможува на компаниите да ги избегнат непотребните и големи трошоци“.
The Ferrara’s News