Продукти

Широката гама от разработени продукти позволява подобряване на производителността, издръжливостта и устойчивостта на пътищата. Това са добавки, чието използване позволява създаването на конгломерати битумни материали, характеризиращи се с отлични физико-механични характеристики и които в същото време са в състояние да намалят производствените разходи и емисиите на замърсители в атмосферата.

Сега добавките Polycykle успешно се използват от различни компании, работещи в Италия и Европа, за изграждането на всички градски, крайградски, магистрални и летищни асфалтови смеси.