POLIMER PB25

ОПИСАНИЕ

Полимерът PB25, заедно с обикновения битум, елиминира необходимостта от използване на полимеризиран битум в процеса на производство на асфалт. По време на производствената фаза той модифицира характеристиките както на битума, така и на инертните материали и позволява увеличаване на физико-механичните характеристики на асфалта, без никакви промени в производствените параметри. Има формата на люспи, което позволява лесно разпръскване и смесване при нормални температури на производството на асфалт.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Полимерът PB25 може да се използва във всички слоеве пътно строителство, залепени с битум.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ

Добавя се директно в смесителя на асфалтовата основа по време на производствената фаза, като се използва автоматичен дозатор или ръчно дозиране.

ДОЗИРОВКА

Дозировката зависи от характеристиките на инертния материал и обикновено е 0,25-0,30% от общата маса на асфалта (2,5-3,0 kg на тон асфалт).

DOWNLOAD THE COMPLETE CARD