nimble_asset_fibre-1

POLYCYKLE FB50

ОПИСАНИЕ

Влакната на основата на целулоза стабилизират смесите с високо съдържание на битум, като същевременно подобряват механичните свойства. Специфичният състав на влакната FB50 и формата на пелетите позволяват лесното дозиране, хомогенно диспергиране и смесване добре по време на производствената фаза и улесняват обработката му, за да се избегне отделянето на битум.

ПРИЛОЖЕНИЕ

FB50 влакната могат да се използват във всяка битумна смес, произведена с висок процент битум (SMA, дренаж).

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Добавя се директно в смесителя на производствения цех по време на производствената фаза, като се използва автоматичен дозатор или чрез ръчно дозиране.

ДОЗИРОВКА

Дозировката зависи от естеството на инертния материал и вида на битума. Използва се от 0,5% в общата маса на сместа (от 5 кг на тон).

DOWNLOAD THE COMPLETE CARD