FIBER FB50

OPIS

Vlakna na bazi celuloze omogućavaju smešama sa visokim sadržajem bitumena da se stabilizuju, a istovremeno poboljšavaju mehanička svojstva. Specifični sastav fibera FB50 i format peleta omogućavaju da se vlakna lako doziraju, homogeno raspršuju i dobro mešaju tokom faze proizvodnje, i olakšavaju njegovu obradu da bi se izbeglo odvajanje bitumena.

PRIMENA

Fiber FB50 se može koristiti u bilo kojoj bitumenskoj smeši, proizvedenoj sa visokim procentom bitumena (SMA, drenaža).

NAČIN UPOTREBE

Dodaje direktno u mešalicu proizvodnog postrojenja tokom proizvodne faze, korišćenjem automatskog dozatora ili ručnim doziranjem.

DOZIRANJE

Doziranje zavisi od prirode agregata i vrste bitumena. Koristi se od 0,5% u ukupnoj masi smeše (od 5 kg po toni).

SKLADIŠTENJE

Proizvod se može čuvati 24 meseca u originalnom i zatvorenom pakovanju na temperaturi između 5°C i 30°C.

BEZBEDNOST

Ovaj proizvod nije klasifikovan kao opasan. Za više informacija pogledajte sigurnosni list proizvoda, koji je dostupan na zahtev.

UPOZORENJA

Savete o korišćenju dajemo na osnovu našeg iskustva i znanja i ne uključuju pretpostavku garancije o konačnom rezultatu procesa. Stoga ne isključuju odgovornost kupca za proveru prikladnosti proizvoda za njihovu upotrebu i za predviđene svrhe kroz preventivne testove.

DOWNLOAD THE COMPLETE CARD