Kvalitet asfalta

Kvalitet asfalta direktno utiče na to koliko dugo će se asfaltna površina dobro suprotstavljati vremenskim uslovima i neprekidnoj upotrebi tokom vremena. Dobro izgrađen put ima duži period eksploatacije i manje šanse da zahteva reparaciju u prvih nekoliko godina. Uspešni proizvođači asfalta uvek prate aktuelna tehnološka dostignuća i održavaju mere kontrole kvaliteta.

Proizvođaču puteva je kvalitet asfalta posebno bitan ukoliko kao izvođač ima obavezu održavanja u određenom vremenskom periodu. Kod kvalitetnog puta, troškovi popravki biće svedeni na minimum, samim tim se ostvaruju značajne uštede.

Bezbednost na putu je jedan od osnovnih uslova koje put treba da ispuni.  Oštećenja na putu negativno utiču na bezbednost učesnika u saobraćaju, a sa kvalitetnim asfaltom ošećenja će biti svedena na minimum.

Materijali za izgradnju i održavanje puta

Da bi se napravio kvalitetan asfalt, moraju se odabrati odgovarajući materijali i odgovarajući sastav asfaltne mase. Za izgradnju asfalta koriste se nevezivni i vezivni materijali.

Nevezani materijali (agregati) se mogu naći u prirodi ili se dobijaju preradom. Celokupno upravljanje kvalitetom počinje od trenutka sakupljanja i obrade ovih agregatnih materijala. Za stvaranje optimalne mešavine moraju se koristiti agregati različitih veličina i svi agregati moraju biti testirani da bi se osigurao kvalitet. 

Vezani materijali se dobijaju kada se se vezivo pomeša sa agregatom. Za izgradnju puteva, kao vezivo se uglavnom koristi bitumen. Važan korak u izgradnji kvalitetnog puta je odrediti tačnu vrstu i udeo bitumena u asfaltu i aditive koji poboljšavaju karakteristike asfalta. Zahvaljujući promenljivosti vrste i količine komponenti, moguće je proizvesti asfalt koji će imati različite osobine i na taj način ga prilagoditi specifičnim potrebama i zahtevima.

Pored upotrebe kvalitetnog agregata i veziva, za dobijanje kvalitetnog asfalta bitno je odrediti optimalan odnos komponenti u mešavini. Optimalni sastav asfaltne mešavine je od vitalnog značaja za trajnost i stabilnost asfaltnog kolovoza. Ukoliko je u mešavini malo veziva biće porozna, zrna neće biti međusobno dobro povezana, i tako ugrađen asfalt biće trošan, neotporan na spoljne uticaje. Nasuprot tome, asfaltna mešavina sa mnogo veziva je masna, nema potrebnu stabilnost i lako se deformiše pod dejstvom teškog saobraćaja.

Kvalitetniji i povoljniji izbor

Kada se donosi odluka oko pravljenja puta, da li je skuplji izbor uvek i kvalitetniji izbor?
Za veću cenu uvek se očekuje bolji kvalitet, ali nije uvek tako. Razvojem tehnologije, omogućeno je da uz nižu cenu izgradnje dobijemo kvalitetnije puteve. Za to su zaslužni aditivi koji menjaju hemijski sastav smeše.

Izbor između polimer bitumena iz rafinerije i bitumena za puteve uz aditiv

Polimer bitumen

Prva opcija je da se uz agregate koristi polimer bitumen. Polimer bitumen se dobija u rafineriji, mešanjem bitumena za puteve i polimera. Ovako dobijena smeša je osetljiva na spoljne uslove i ne može dugo da se skladišti, a usled nepovoljnih vremenskih uslova može doći i do propadanja smeše (zbog nemogućnosti dužeg skladištenja).

Bitumen za puteve i aditiv​

Druga opcija je da se uz agregate koristi bitumen za puteve i aditiv polimer PB25. Na ovaj način se stiče nezavisnost od rafinerije, proizvodnja je značajno povoljnija, a osim toga postoje i indirektne uštede kao posledica neskladištenja i rukovanja polimer bitumenom.

Korišćenje ovog izbora za izgradnju puteva nazivamo „unapređenom proizvodnjom asfalta“. Ovaj proizvod predstavlja revoluciju u proizvodnji puteva i pored uštede u izgradnji puteva donosi niz drugih prednosti.

Kvalitet asfalta, njegovu dugotrajnost i otpornost moguće je dodatno poboljšati smanjivanjem kontaktnog ugla između bitumena i agregata. To je moguće postići dodavanjem male količine aktivatora FO.