REVOLUCIJA U PROIZVODNJI ASFALTA


EKOLOŠKI ADITIVI BUDUĆNOSTI

Ekologija u proizvodnji asfalta

Ekološke prednosti naših proizvoda neuporedive su u odnosu na konkurente. Tehničke i ekonomske prednosti:

  • Postupak proizvodnje je isti kao sa polimer bitumenom;
  • Umesto polimer bitumena koristi se običan bitumen uz dodavanje našeg polimera;
  • Proizvodnja asfalta ne zavisi od proizvodnje polimer bitumena u rafineriji​;
  • Nema propadanja bitumena usled odlaganja asfaltiranja zbog lošeg vremena;
  • Nema troškova održavanja polimer bitumena u tečnom stanju;
  • Duži vek asfalta uz nižu cenu izgradnje.
POLIMER PB25

Polimer PB25, zajedno sa običnim bitumenom, eliminiše potrebu za korišćenjem polimer bitumena u procesu proizvodnje asfalta. Tokom faze proizvodnje on modifikuje karakteristike i bitumena i agregata, i omogućava povećanje fizičko-mehaničkih karakteristika asfalta, bez bilo kakve izmene proizvodnih parametara.

Polimer PB25 mnogo štedi na proizvedenoj toni asfalta.

PROIZVODI

Aditivi za asfalt su razvijeni tako da omogućavaju poboljšanje performansi, izdržljivosti i otpornosti puteva.

Naši aditivi uključuju akivatore, fibere, polimere, fluks, regeneratore i boje za asfalt.

Upotrebom ovih proizvoda omogućavaju se odlična fizičko-mehanička svojstva. Istovremeno, smanjuju se troškovi izgradnje i emisija zagađujućih materija.

POLYGEN NANO

Regenerator NANO se koristi za pravljenje hladnog asfalta za zimsko održavanje puteva, uz korišćenje 100% recikliranog asfalta (RAP).

Dozira se direktno u grebani asfalt (sa maksimalnom preporučenom veličinom zrna 8-11 mm) i meša do homogene disperzije aditiva. Tako proizveden konglomerat može se pakovati i čuvati u skladištu.

FIBER FB50

Vlakna na bazi celuloze omogućavaju smešama sa visokim sadržajem bitumena da se stabilizuju, a istovremeno poboljšavaju mehanička svojstva. Dodaje direktno u mešalicu proizvodnog postrojenja tokom proizvodne faze, korišćenjem automatskog dozatora ili ručnim doziranjem. 

Doziranje zavisi od prirode agregata i vrste bitumena. Koristi se od 0,5% u ukupnoj masi smeše (od 5 kg po toni).

MASINE ZA DOZIRANJE

Dozeri POLYDOSE mogu se instalirati na bilo koju liniju za proizvodnju bitumena, imaju velike proizvodne kapacitete, snažne ventilatore i mogu biti opremljeni sistemima protiv začepljenja, kako bi se obezbedile tačne i brze doze bez usporavanja rada. , čak i ako je postavljen na velikoj udaljenosti od mešalice.

O NAMA

Kompanija „Eco-Asfalt“ je ekskluzivi zastupnik „Polycykle Road Plastic & Recycling“, Italija.
nimble_asset_logo-polycykle

Polycykle

Zahvaljujući dugogodišnjem i naprednom tehnološkom ispitivanju i razvoju, Polycykle nudi alternativu u proizvodnji novih materijala i realizaciji ekoloških gotovih proizvoda koji se koriste u proizvodnji i održavanju puteva.
Za više informacija posetite polycykle.com.

Kvalitet

Ispitivanje kvaliteta proizvoda vršeno je u svakoj zemlji u kojoj se koriste proizvodi. Ispitivanja su potrvrdila odlične rezultate.
U Makedinija, ispitivanje je izvršio „Labing“ Skopje.

Reference

Aerodrom Verona (Italija); Aerodrom Treviso (Italija);
Vojni aerodrom Ciampino (Italija);
Autoput Arad-Deva (Rumunija);
Magistrala Rovigo-Verona (Italija);
Obilaznica Padova (Italija);
Amazon logistički centar za teška vozila (Italija).

„Prava revolucija, koja osim što ispunjava sve zahteve u oblasti zaštite životne sredine,
omogućava kompanijama da izbegnu nepotrebne i skupe troškove.“

The Ferrara’s News