POLIMER PB25

OPIS
Polimer PB25, zajedno sa običnim bitumenom, eliminiše potrebu za korišćenjem polimer bitumena u procesu proizvodnje asfalta. Tokom faze proizvodnje on modifikuje karakteristike i bitumena i agregata, i omogućava povećanje fizičko-mehaničkih karakteristika asfalta, bez bilo kakve izmene proizvodnih parametara. Ima oblik ljuspica, što omogućava laku disperziju i mešanje pri uobičajenim temperaturama proizvodnje asfalta.

PRIMENA
Polimer PB25 se može koristi u svim bitumenom vezanim slojevima kolovozne konstrukcije.

NAČIN UPOTREBE
Dodaje se direktno u mikser asfaltne baze tokom faze proizvodnje, koristeći automatski dozator ili ručnim doziranjem.

DOZIRANJE
Doziranje zavisi od karakteristika agregata, a uobičajeno je 0,25-0,30% od ukupne mase asfalta (2,5-3,0 kg po toni asfalta).

SKLADIŠTENJE
Proizvod se može čuvati 24 meseca u originalnom i zatvorenom pakovanju na temperaturi između 5°C i 30°C.

BEZBEDNOST
Ovaj proizvod nije klasifikovan kao opasan. Za više informacija pogledajte sigurnosni list proizvoda, koji je dostupan na zahtev.

UPOZORENJA
Savete o korišćenju dajemo na osnovu našeg iskustva i znanja i ne uključuju pretpostavku garancije o konačnom rezultatu procesa. Stoga ne isključuju odgovornost kupca za proveru prikladnosti proizvoda za njihovu upotrebu i za predviđene svrhe kroz preventivne testove.

DOWNLOAD THE COMPLETE CARD