PROIZVODI

Širok spektar razvijenih proizvoda omogućava poboljšane performanse, izdržljivost i otpornost na put. To su aditivi čija upotreba omogućava stvaranje bitumenskih smeša koje karakterišu odlične fizičko-mehaničke performanse i koji su u isto vreme u stanju da smanje troškove proizvodnje i emisiju zagađujućih materija u atmosferu.

Polycykle aditive sada uspešno koriste razne kompanije koje posluju u Italiji i Evropi za izgradnju svih gradskih, prigradskih, autocesta i asfaltnih mešavina na aerodromima.