POLYGEN NANO

OPIS

Regenerator NANO se koristi za pravljenje hladnog asfalta za zimsko održavanje puteva, uz korišćenje 100% recikliranog asfalta (RAP). Vek trajanja zakrpa napravljenih ovim hladnim postupkom je od jedne do dve godine.

PRIMENA

Regenerator NANO omogućava stvaranje idealnog hladnog asfalta za održavanje puteva formiranog od 100% grebanog asfalta.

NAČIN UPOTREBE

Dozira se direktno u grebani asfalt (sa maksimalnom preporučenom veličinom zrna 8-11 mm) i meša do homogene disperzije aditiva. Tako proizveden konglomerat može se pakovati i čuvati u skladištu.

DOZIRANJE

Uobičajena doza je 1,5-2,0% od mase recikliranog asfalta, a može se povećati doziranje u slučaju veoma starog grebanog asfalta, koji je naročito oksidisan. Kada se povećava doza regeneratora produžava se moguće vreme skladištenja konglomerata (pakovanje u PVC vreće).

SKLADIŠTENJE

Proizvod se može čuvati 24 meseca u originalnom i zatvorenom pakovanju na temperaturi između 5°C i 30°C. U zavisnosti od temperature skladištenja može varirati viskozitet proizvoda, ali to ne utiče na njegove karakteristike.

BEZBEDNOST

Ovaj proizvod nije klasifikovan kao opasan. Za više informacija pogledajte sigurnosni list proizvoda, koji je dostupan na zahtev.

UPOZORENJA

Savete o korišćenju dajemo na osnovu našeg iskustva i znanja i ne uključuju pretpostavku garancije o konačnom rezultatu procesa. Stoga ne isključuju odgovornost kupca za proveru prikladnosti proizvoda za njihovu upotrebu i za predviđene svrhe kroz preventivne testove.