Флукс

2 posts

Polyflux

Ладни обработливи битуменски мешавини кои се користат за одржување на патиштата кога се потребни мали количини на асфалт. Нив можат да ги користат општините, изведувачите и граѓаните за пополнување дупки во текот на целата година. Ладните обработливи битуменски мешавини се произведуваат со употреба на ниско-температурни асфалтни додатоци со мешање: битумен, избрани агрегати и додатокот POLYFLUX VE кој гарантира ладна обработливост. По пополнувањето на дупката таа е веднаш проодна. Битуменската мешавина брзо се стврднува со активирање на сообраќајот. POLYFLUX VE е додаток формулиран со многу квалитетни компоненти за производство на битуменски мешавини кои можат да бидат ладно работени на едноставен и ефтин начин. Употребата на POLYFLUX VE гарантира битуменски мешавини кои можат да бидат обработени без мирис и со совршена рамнотежа помеѓу пластичноста и обработливоста. Ладните обработливи битуменски мешавини, произведени со POLYFLUX VE, ја одржуваат обработливоста и пластичноста со текот на времето; по нанесувањето во дупката тие брзо се зацврстуваат дури и во присуство на вода. Точната доза на POLYFLUX VE овозможува реализација на ладно обработливи битуменски мешавини со оптимална обработливост, избегнувајќи производот тешко да се набие во зима или да не е многу конзистентен и леплив со високи летни температури.