POLYCOLOR RED

ОПИС
Бојата за асфалт е црвен пигмент во прав на база на оксид на синтетичко железо со висок принос. Се користи за боење асфалт за пешачки површини, тротоари, велосипедски патеки, паркинзи, патеки за итни случаи итн.

ПРИМЕНА
Може да се користи во секаков тип на асфалт. Нејзиниот високо разградлив состав овозможува производство на обоени асфалти без продолжување на времето на мешање на смесата за време на производствениот процес.

НАЧИН НА УПОТРЕБА
Асфалтната боја се додава директно во миксер за време на фазата на производство на конгломерат. Се испорачува во топло-разградени вреќи од 25 кг.

ДОЗИРАЊЕ
Дозата е 1,5-2,5% од тежината на агрегатот, во зависност од посакуваниот интензитет и нијанса.

СКЛАДИРАЊЕ
Може да се чува 24 месеци во неговата оригинална и затворена амбалажа на температура од 5°C до 30°C. Во зависност од температурата на складирање, производот може да варира со вискозноста, но неговите карактеристики не се загрозени.

БЕЗБЕДНОСТ
За повеќе информации во врска со класификацијата, мерките за заштита и мерките во случај на пожар, видете го листот за податоци за безбедност на производот, достапен со барање.

ПРЕДУПРЕДУВАЊА
Совет за тоа како се користи овој производ кореспондира со моменталната состојба на нашето искуство и не подразбира претпоставки за никаква гаранција и/или одговорност за конечниот резултат на работите.