Производство на асфалт – унапреден процес

Производство на асфалт –
Вообичаен процес

1. Термички процес во рафинерија

Битумен за патишта + полимер
= Полимеризиран битумен

2. Термички процес во асфалтна база

ПОЛИМЕР БИТУМЕН + агрегат
= АСФАЛТ

Производство на асфалт –
Унапреден процес

1. Термички процес во асфалтна база

Битумен за патишта + ПОЛИМЕР PB25 + агрегат = АСФАЛТ

Комплетниот процес на производство на асфалт се врши на едно место, со употреба на обичен битумен за патишта (наместо полимеризиран битумен), при што следуваат значителни придобивки:

  • Поедноставена набавка и складирање на битумен;
  • Производството не зависи од производството на битумен во рафинеријата;
  • Нема трошоци за одржување на битуменот во течна форма;
  • Не постои ризик од пропаѓање на набавениот битумен заради одложеното асфалтирањето предизвикано од лошо време.

Револуцијата ја овозможи Полимер PB25

Полимер PB25 е еколошки пластомер базиран на полиолефини од типот PELD (полиетилен со мала густина) и PP (полипропилен). За време на хемискиот процес со битумен и агрегат, тој создава сопствена мрежеста структура во внатрешноста на асфалтот и со тоа го прави појак. Содржи природен восок, кој го штити асфалтот од временските услови и го продолжува неговиот век на траење.

Може да се користи за сите асфалтни мешавини: базичен, врзувачки и абечки.

Обликот на снегулките овозможува лесна дисперзија и мешање при нормални температури на производство. Потребни се 20 секунди за да се стопи полимерот на минимална температура од 160 ° C (оптимално 170 ° C).

Се додава со автоматски дозатор, директно во мешалката за асфалт за време на производството на асфалтната мешавина, во количина од 0,25% во горните битуменозни слоеви и 0,30% во носечките слоеви.

Испитувања и квалитет на асфалтот со полимер PB25

Полимерот PB25 помина бројни тестови:

Универзитет во Болоња (Италија);
Универзитет во Козенца (Италија);
Лабораторија GeRoad (Италија);
Лабораторија “Лабинг” Скопје (Северна Македонија).

МИСЛЕЊЕ
Врз основа на резултатите од лабораториските испитувања на асфалтните мешавини AB11, споредувајќи ја асфалтната мешавина со стандарден битумен за патишта BIT 60 (B 50/70) и смесата со додавање наснегулки од полимер PB25, може да се заклучи дека додавањето на 0,3% полимер во асфалтната смеса ги постигнува следниве подобрувања:

  • зголемување на стабилноста и односот на стабилноста и протокот според Маршал за приближно исти волуменски карактеристики на асфалтната мешавина
  • зголемување на динамичкиот модул на крутост на асфалтната смеса за 18%
  • зголемување ја отпорноста на асфалтната смеса до трајна деформација (отпорност на сообраќајници) за 45%.
  • зголемување на јакоста на истегнување на асфалтната мешавина за 10%
  • поголема индиректна цврстина на истегнување и помало намалување на индиректната цврстина на истегнување од 16,7% на 12,0%, асфалтни мешавини после дејството на водата.

Во пракса, со употребата на овој полимер, меѓу другото, се изградени:

Аеродром во Верона (Италија);
Аеродром Тревизо (Италија);
Воен аеродром Чампино (Италија);
Автопат Арад-Дева (Романија);
Автопат Ровиго-Верона (Италија);
Обиколница Падова (Италија);
Логистички центар за тешки возила Амазон (Италија).

Цената на револуцијата

Новите технологии што носат напредок, по правило, носат поскапа цена, но не и во случајот со полимерот PB25.

За време на вообичаеното производство на AB11S асфалт (5,7% битумен), се користат 57 кг полимерен битумен на 1 тон агрегат.
Кога се користи полимер PB25 за правење асфалт AB11S (5,7% битумен), се трошат 57 кг обичен битумен на 1 тон агрегат, со потрошени 3 кг полимер.

Не сметајќи ги заштедите добиени како резултат на одржување на полимеризираниот битумен во течна состојба, се остварува директна заштеда при самото производство на асфалт. За точна пресметка на заштедите, како и за сите други прашања, можете да контактирате со нас преку е-пошта или по телефон.

Со производство на асфалт според овој нов принцип, се постигнува директна заштеда на секој тон.