POLYFLUX VE

PËRSHKRIM

Flux VE është një produkt miqësor me mjedisin për të bërë asfalt të ftohtë, për mirëmbajtjen e rrugëve në dimër. Asfalti i ftohtë prodhohet në një impiant asfalti me temperaturë të ulët, duke përzier bitumin, agregatet e zgjedhura dhe Flux VE, i cili garanton punueshmëri të ftohtë. Pas mbushjes së vrimës me asfalt të ftohtë, rruga është menjëherë e kalueshme. Asfalti ngurtësohet shpejt nga lëvizja e automjeteve.

PERDORIMI

Përdoret me agregate midis 3-6 mm ose 4-8 mm dhe mund të shtohet rërë 0-4 mm deri në 30% të masës totale të agregatit.

SI T US PRDORET

1) Vendosni së pari agregatët në një mikser (T = 80 -120 ° C), pastaj shtoni Flux VE;
2) Pas 5-10 sekondave të përzierjes shtoni bitum dhe përziejeni edhe për 15-25 sekonda;
3) Pastaj trazoni për 5-15 sekonda;
4) Ftohni përzierjen;
5) Paketoni përzierjen në qese PVC ose ruani në ruajtje derisa të përdoret.

Dozimi

Dozimi varet nga madhësia e grimcave të agregatëve të përdorur, kushtet klimatike dhe lloji i bitumit të përdorur. Me bitumin 70/100, doza është 15-30% në peshë të bitumit (sa më e lartë të jetë vlera e depërtimit të bitumit të përdorur, aq më e ulët është doza e fluksit që shtohet).

RUAJTJA

Produkti mund të ruhet për 24 muaj në paketimin origjinal dhe të mbyllur në një temperaturë midis 5 ° C dhe 30 ° C. Në varësi të temperaturës së magazinimit, viskoziteti i produktit mund të ndryshojë, por kjo nuk ndikon në karakteristikat e tij.

SIGURIA

Ky produkt nuk klasifikohet si i rrezikshëm. Për më shumë informacion, shihni Fletën e të Dhënave të Sigurisë së Produktit, e cila është në dispozicion sipas kërkesës.

DOWNLOAD THE COMPLETE CARD