POLYGEN NANO

PESRSHKRIMI

Nano rigjeneratori përdoret për të bërë asfalt të ftohtë për mirëmbajtjen e rrugëve në dimër, duke përdorur 100% asfalt të ricikluar (RAP). Jeta e shërbimit të pjesëve të mbushura (vrimat e rikuperuara) të bëra nga kjo procedurë e ftohtë është nga një deri në dy vjet.

PERDORIMI

Nano rigjeneratori mundëson krijimin e asfaltit ideal të ftohtë për mirëmbajtjen e rrugëve të formuara nga 100% asfalt i gërvishtur.

M MNYRA E P USRDORIMIT

POLIGJENI NANO dozohet direkt në asfaltin e gërvishtur (me një madhësi maksimale të kokrrës së rekomanduar prej 8 mm) dhe përzihet deri në shpërndarjen homogjene të aditivit. Përzierja e prodhuar në këtë mënyrë mund të paketohet dhe ruhet për përdorim të mëtejshëm.

Dozimi

Doza mesatare e POLYGEN NANO varion nga 1.5% deri në 2% të peshës së asfaltit të gërvishtur, dhe është e mundur të rritet doza e POLYGEN NANO në rast se asfalti i gërvishtur është shumë i vjetër, veçanërisht nëse është i oksiduar. Rritja e dozës së POLYGEN NANO rrit kohën e mundshme të ruajtjes së produktit për përdorim të mëtejshëm.