Produktet

Gama e gjerë e produkteve të zhvilluara lejon përmirësimin e performancës, qëndrueshmërisë dhe rezistencës së rrugëve. Këto janë aditivë, përdorimi i të cilave lejon krijimin e materialeve bituminoze të konglomerateve të karakterizuara nga performanca e shkëlqyeshme fiziko-mekanike dhe të cilat, në të njëjtën kohë, janë në gjendje të zvogëlojnë kostot e prodhimit dhe emetimet e ndotësve në atmosferë.

Tani aditivët Polycykle përdoren me sukses nga kompani të ndryshme që veprojnë në Itali dhe Evropë, për ndërtimin e të gjitha përzierjeve të asfaltit urban, periferik, autostradë dhe aeroport.